De eenvoudigste manier om energie te besparen en het comfort in huis te verhogen is het juist cv inregelen. Soms wordt ook wel de term ‘waterzijdig inregelen’ gebruikt. Minimaal 70% van de cv’s in Nederland is niet goed ingeregeld. Het inregelen van je cv-installatie levert een energiebesparing op van meer dan 10% per jaar.

Wanneer is het inregelen van je cv-installatie nodig?

  • Je hebt een casco woning gekocht en voordat je hier introk, zijn er diverse bouwkundige en/of installatietechnische aanpassingen verricht.
  • Je hebt oude radiatoren vervangen, of extra radiatoren geplaatst.
  • De radiatoren in één of meer vertrekken van je woning worden niet, of slechts gedeeltelijk warm.
  • Je koopt een nieuwe cv-ketel.

Cv inregelen: welke vragen zijn van belang?

  • Welk type cv-ketel heb je? En wat is de ingestelde basistemperatuur?
  • Hoeveel radiatoren hangen er in de woning?
  • Welk type radiatoren hangen er?
  • Wat is de totale lengte van het leidingstelsel?
  • Zijn er andere warmtebronnen, zoals stadsverwarming, een warmtepomp of een warmtepompboiler?
  • Wat is de warmtebehoefte per vertrek?

Inregelen cv-installatie: hoe werkt het?

Tijdens het cv inregelen van een moderne HR-ketel kijkt de installateur naar de temperatuur van het water wanneer het de cv-ketel verlaat en wanneer het retour komt. Een vaak voorkomende verhouding tussen deze temperaturen is 0,8. Maar dit is helemaal afhankelijk van de specifieke situatie. Bij een aanvoertemperatuur van 60 graden Celsius moet de afvoertemperatuur dus 48 graden Celsius zijn. Bij dit verschil levert de HR-ketel het rendement zoals dit door de fabrikant wordt voorspeld. Iedere afwijking beïnvloedt het rendement van de ketel negatief.

De ene radiator koud en de andere warm? Laat dan je cv-installatie inregelen. Vraag advies aan 1 van onze specialisten.

Wat doet de installateur bij het cv inregelen?

De installateur stelt door middel van voetventielen de sterkte van de waterstroming in, zodat het water gedurende de rondgang door de cv precies genoeg afkoelt. De installateur draait de voetventielen (onder de radiator, in de afvoerleiding) meer dicht of meer open. Wanneer voetventielen ontbreken, verwijdert de installateur de radiatorknop en wijzigt hij de stroominstelling plaatselijk.

Inregelen cv-installatie? Vraag de specialist

Begrijp je de werking van de cv volledig en heb je kennis van de handelingen die je moet verrichten, dan kun je het inregelen zelf doen. Heb je deze kennis en know-how niet in huis, schakel dan een installateur in. Niet alleen om het gewenste rendement en comfortniveau te behalen, maak ook om bij gebrekkige watercirculatie schade aan je ketel te voorkomen.

Inregelen cv-installatie bij stadsverwarming

Als je woning is aangesloten op stadsverwarming levert het goed cv inregelen een lagere energierekening en meer comfort. Belangrijk: laat het cv inregelen door een specialist doen. Per type stadsverwarming gelden er namelijk specifieke regels en beperkingen. En omdat jouw woning is aangesloten op dezelfde warmtebron als die van je buren, kan het verkeerd inregelen van je cv-installatie van invloed zijn op de werking van de stadsverwarming in de hele buurt.

Inregelen CV-installatie bij vloerverwarming

Een goed ingeregelde cv-installatie zorgt ook bij vloerverwarming voor hogere comfortbeleving en een lager energieverbruik. Zo wordt er bijvoorbeeld bespaard op de energiekosten voor de circulatiepomp die de waterstroom door de vloerverwarming regelt.

Meer over dit onderwerp

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *