In sommige gevallen is een vergunning voor een warmtepomp nodig. Dit hangt vooral af van de warmtebron, het soort pomp en het vermogen ervan. Is de warmtebron water of grond(water)? Dan geldt veelal een vergunnings- en meldingsplicht.

Voor gesloten systemen met meer dan 70 kW vermogen is een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (obm-vergunning) verplicht. Voor open bodemenergiesystemen voor meerdere woningen of utiliteitsbouw, die grondwater onttrekken en infiltreren is altijd een vergunning van de provincie nodig. Na goedkeuring wordt het systeem ingevoerd in het Landelijke Grondwaterregister (LGR) en is het na 24 uur zichtbaar op WKOtool.

Daarnaast geldt een vergunningsaanvraag- en meldingsplicht vanwege een incident in een gemeente in Duitsland. Daar werd tijdens boringen een overdruk aquifer (een watervoerende laag in de ondergrond) aangeboord, waardoor de binnenstad 12 cm omhoog kwam. De plichten gelden in Nederland sinds 1 juli 2013 voor zowel open als gesloten systemen, conform het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen.

Bij te veel warmtepompen in één gebied wordt teveel energie of warmte uit een bepaald stuk grond gehaald. Het rendement per warmtepomp daalt, wat resulteert in minder energiebesparing.

Vergunnning warmtepomp: de grondwaterwet

Wil je een open bronsysteem als warmtepomp plaatsen? Dan is een vergunningstoetsing nodig van de provincie. Dit komt voort uit de Grondwaterwet, waaraan de volgende regels zijn verbonden:

  • Een meldingsplicht voor het maken van een gesloten bron met een vermogen lager dan 70 kW.
  • Voor elke bron met een vermogen groter dan 70 kW is een vergunning nodig.
  • Er geldt een erkenningsplicht voor certificering van bodemenergiesystemen. Dit waarborgt dat het systeem robuust en betrouwbaar is en daadwerkelijk energiebesparing oplevert. De erkenningsplicht geldt voor adviesbureaus, installatiebedrijven, boorfirma’s en beheer‐ en onderhoudsbedrijven, zowel voor het bovengrondse als voor het ondergrondse deel van bodemenergiesystemen. Sinds 1 juli 2014 mogen dus alleen gecertificeerde bedrijven werkzaamheden uitvoeren aan bodemenergiesystemen.
  • Reeds bestaande bodemenergiesystemen mogen ook gemeld worden in verband met bescherming ‘interferentiegebieden’. Dit is nog niet verplicht (d.d. februari 2015).

Provincies en gemeentes kunnen gebieden aanwijzen waarin vanaf een bepaald moment geen nieuwe bronnen meer mogen worden gemaakt. Dit om interferentie te voorkomen.

Interesse in een warmtepomp? Vraag advies aan 1 van onze installateurs. Nu met wel €1000,- tot €2500,- subsidie.

Waar kun je meldingen en aanvragen indienen?

Wanneer het een melding binnen een inrichting betreft, kun je meldingen en vergunningsaanvragen van gesloten bodemenergiesystemen indienen via het Omgevingsloket (OLO) en de Activiteiten Internet Module (AIM). Deze komen binnen bij de vergunningsafdeling van jouw gemeente en worden daar geregistreerd. Gemeenten kunnen de meldingen uploaden naar het Landelijk Grondwater Register (LGR), zodat er een landelijk overzicht ontstaat van bestaande bodemenergiesystemen.

Bijzonderheden vergunning warmtepomp

  • Soms is een vergunning voor een warmtepomp nodig voor het plaatsen van een lucht-warmtewisselaar aan de buitenkant van je woning of bedrijfspand. Soms is een melding bij de gemeente voldoende, afhankelijk van waar je de wisselaar plaatst.
  • Er is geen vergunning nodig voor een warmtepompboiler die warmte terugwint uit ventilatielucht.
  • Om een lucht-warmtewisselaar voor een warmtepompboiler aan de buitenkant van een huis te plaatsen, is vaak een bouwvergunning nodig. Soms is het voldoende als de plannen bij de gemeente gemeld worden. Dit hangt onder meer af van waar lucht-warmtewisselaar geplaatst wordt.
  • Kleine gesloten bronsystemen voor individuele woningen mogen (nog, dd februari 2015) zonder vergunning worden geplaatst.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *