Bedrijven die investeren in duurzame energie oftewel energiebesparing kunnen gebruik maken van diverse fiscaal voordeel regelingen en subsidies. Denk hierbij aan investeren in zonnepanelen, warmtepompen, LED-verlichting etc. Bekijk en bereken goed welk voordeel je kan behalen, en zie dus ook welke maatregel het hoogste rendement geeft. Je boekhouder of accountant is vaak wel op de hoogte van de voordelen, maar wijs deze er voor de zekerheid toch even op.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Investeren in duurzame energie levert een fiscaal voordeel op. Via de EIA is het mogelijk om naast de afschrijving 55,5% van de kosten af te trekken van de fiscale winst. Dit levert gemiddeld 13,5% extra netto voordeel op. Het fiscaal voordeel is namelijk afhankelijk van de bedrijfsvorm (BV, VOF of eenmanszaak). De EIA geldt overigens niet voor non-profit instellingen.

Welke maatregelen in aanmerking komen staat in de Energielijst. Daar wordt ook aangegeven wat de voorwaarden zijn bij de desbetreffende maatregel. Zo komen zonnepanelen alleen in aanmerking bij systemen met meer dan 25 kWp vermogen. Kijk voor alle voorwaarden op de website van de Belastingdienst

Houdt bij het aanvragen van de EIA rekening met het feit dat je dit moet doen binnen 3 maanden na het verstrekken van de opdracht. Aanvragen doe je digitaal met behulp van E-herkenning.

KIeinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Naast de Energie Investeringsaftrek is het ook mogelijk om gebruik te maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze aftrek geldt voor alle investeringen die je in een boekjaar hebt gedaan. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het investeringsbedrag. Het minimale investeringsbedrag is € 2.301,– en het maximale bedrag is € 312.176,–. De aftrek kan een percentage zijn, of een vast bedrag. De voorwaarden en de berekening voor 2022 staan omschreven in de tabel kleinschaligheidsaftrek 2022.

MIA en VAMIL

De Milieu-Investeringsaftrek (MIA) is een regeling waarbij je tot 36% van het totale bedrag mag aftrekken van je fiscale winst. Of je investering in aanmerking komt kun je terugvinden in de Milieulijst.

Wanneer je investering voor zowel MIA als EIA in aanmerking komt moet je kiezen tussen een van de regelingen of de investering opsplitsen.

VAMIL betekent vervroegde afschrijving milieu-investering. Je bepaalt dus zelf wanneer je afschrijft. Hiermee kun je tot 75% van een milieuvriendelijke investering in één boekjaar afschrijven. Door sneller af te schrijven kun je fiscaal voordeel behalen. In veel gevallen komen milieuvriendelijke investeringen voor zowel de MIA als  de VAMIL in aanmerking. Welke investeringen in aanmerking komen staat vermeld in de Energielijst.

Ook voor de MIA/VAMIL geldt dat je deze moet melden binnen 3 maanden na de investering. Daarna verwerk je deze in de aangifte en neemt de Belastingdienst uiteindelijk een beslissing.

Ook energie besparen met je bedrijf en profiteren van fiscaal voordeel tot wel 44%? Vraag advies aan 1 van onze installateurs.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De ISDE is een aanschafsubsidie waarbij je eenmalig een vast subsidiebedrag krijgt. Er wordt subsidie gegeven op zonneboilers, warmtepompen, pelletkachels en biomassaketels. Dit kan zijn voor één maar ook voor meerdere apparaten.  Let op! Deze subsidie moet je van tevoren aanvragen. Dus vóórdat je een verplichting bent aangegaan.

De ISDE is niet te combineren met de EIA. Dus bekijk goed wat het meeste rendement oplevert.

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Via deze regeling krijg je jaarlijks per opgewekte kWh een vergoeding. Deze regeling is aan te vragen voor de categorie Zonnepanelen, Wind, Water, Geothermie en Biomassa. De loopduur (8, 12 of 15 jaar) van deze regeling is afhankelijk van in welke categorie deze valt.

Deze regeling wordt vaak gebruikt voor grotere projecten. Je kunt jaarlijks in verschillende rondes subsidieaanvragen. Hierbij is de vergoeding elke ronde interessanter, maar de kans op toekenning ook kleiner vanwege de vele aanvragen.

De SDE+ is niet te combineren met de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Ook hier loont het goed door te rekenen welke regeling het hoogste rendement behaald.

Indien je gebruik wilt maken van de SDE+, laat je dan goed adviseren door een partij die er ervaring mee heeft.

Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS)

Deze subsidieregeling is speciaal voor sportverenigingen en sportstichtingen. De hoogte van de subsidie voor verenigingen bedraagt 30% en voor stichtingen 15%. De subsidie geldt alleen voor de apparaten. De arbeidskosten zijn niet subsidiabel. De regeling loopt van 2016 tot en met 2020. Er is elk jaar 6 miljoen budget beschikbaar. In 2016 was deze regeling snel uitgeput als gevolg van de vele aanvragen.

Er kan subsidie aangevraagd worden voor verlichting, ventilatie en verwarming, tapwater, bouwkundig, zonnepanelen, zonneboiler en biomassa.

Asbest eraf, Zonnepanelen erop

Dit is een provinciale stimuleringsregeling. Waarbij iedere provincie een eigen beschikbaar budget heeft. De regeling is gericht op agrariërs, voormalig agrarisch ondernemingen en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Er wordt €4,5 subsidie per m2 asbestdak verstrekt tot een maximum van €15.000. Er moet minimaal 250m2 asbestdak worden verwijderd. Hier moeten dan zonnepanelen voor in de plaats komen.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *