Wanneer je een woning gaat kopen of huren, is het verstandig om na te gaan hoe het zit met de energiezuinigheid van het pand. De kosten voor verwarming, water en elektriciteit kunnen immers een fors deel van de totale lasten bepalen. Het Energielabel geeft hierbij snel inzicht. Het is een certificering die in een oogopslag aangeeft hoe zuinig een woning is.

Energielabel: wat is het?

Het energielabel bestaat uit een rapport van enkele pagina’s, waarin gekeken wordt naar de eigenschappen van de woning en de toegepaste producten voor verwarming. Het rapport wordt opgesteld door een adviseur en bevat dan ook altijd adviezen om het gebouw energiezuiniger te maken. Het label dat de woning kan krijgen is opgedeeld in verschillende klassen, van A++ tot en met G. Deze klassen worden tevens aangeduid met een kleur: de meest energiezuinige klasse is donkergroen, de minst zuinige is rood.

Wie geeft het Energielabel uit?

Een energielabel kan alleen worden toegekend door een adviseur van een gecertificeerd bedrijf. Een bedrijf ontvangt zo’n certificaat als het voldoet aan de BRL (Beoordelingsrichtlijn) 9500-01. Vraag voor een betrouwbaar rapport dus altijd naar het BRL 9500-01 certificaat van de beoordelende instantie.

Is het energielabel verplicht?

Per 1 januari 2015 is het energielabel verplicht voor woningen ouder dan 10 jaar. Vanaf die datum moeten woningeigenaren een energielabel overleggen op het moment dat de woning wordt verkocht. De verwachting is dat woningen met een groen energielabel op deze manier makkelijker worden verkocht, en tegen een hogere prijs. Daardoor zullen bezitters van woningen met een ongunstig energielabel extra gestimuleerd worden om energiebesparende maatregelen te treffen.

Tip van Abel: neem verstandige investeringsbeslissingen met een energielabel. Het label bevat adviezen om het gebouw energiezuiniger te maken.

Het energielabel is niet verplicht:

… Indien de woning is gebouwd na 1 juli 2002. Vanaf deze datum is voor alle nieuwe huizen de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) berekend. Wanneer je een EPC-berekening kunt overleggen, voldoe je dus aan de energielabelplicht.

… Als je beschikt over een Energie Prestatie Advies (EPA), opgesteld door een gecertificeerd adviseur. De naam EPA is inmiddels gewijzigd in Maatwerkadvies energiebesparing (zie www.milieucentraal.nl/maatwerkadvies). De geldigheidsduur van een EPA of Maatwerkadvies is 10 jaar.

… Wanneer je de eigenaar bent van een door de overheid erkend monument of een woonboot. Je hoeft dan dus geen energielabel te overhandigen bij de verkoop .

Vanaf 2015 zal er meer bekend worden gemaakt over de rechten en plichten van woningbezitters aangaande het energielabel. Kijk voor de meest recente stand van zaken op rvo.nl. Je kunt daar ook zoeken naar voorlopige of officieel geregistreerde energielabels van alle woningen in Nederland.

 

Welke voordelen biedt het energielabel?

  • Voor woningbezitters geeft het energielabel inzicht in de energiebesparende kwaliteiten van je woning. Het kan dienen als basis voor investeringsbeslissingen op het gebied van duurzame technieken.
  • Voor woningzoekenden kan het energielabel helpen een evenwichtige beslissing te maken. Zeker wanneer je twijfelt tussen twee woningen vanwege het kostenplaatje.
  • Voor de overheid is het energielabel een belangrijk meet- en beheersinstrument, om uiteindelijk te kunnen voldoen aan de Europese richtlijnen voor milieubescherming.
  • In de toekomst worden wellicht hogere hypotheken verstrekt voor de aankoop van energiezuinige woningen.

Wat kost een energielabel?

Er is geen vaste prijs voor het opstellen van een energielabel-rapport. De kosten zijn vooral afhankelijk van de woning: hoe groot is deze, wanneer is deze gebouwd en zijn alle bouwdocumenten nog aanwezig? Adviseurs zijn vrij om zelf een prijs te bepalen, maar over het algemeen beginnen deze bij 200 euro. Is je woning reeds gelabeld maar is een ‘herwaardering’ nodig, bijvoorbeeld in verband met een verbouwing? Dan kun je rekenen op prijzen vanaf 50 euro. Zorg dan wel dat je dezelfde adviseur uitnodigt als van het oorspronkelijke energielabel.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *