De overheid vindt het belangrijk om nieuwbouwwoningen zo energiezuinig mogelijk te krijgen. Om dit te kunnen meten is in 1995 de EPC-norm tot stand gekomen. Deze energieprestatiecoëfficiënt geeft aan wat de energetische efficiëntie van je woning is, vergeleken met een gemiddelde woning in 1990. De EPC-waarde van de toenmalige ‘modelwoning’ is gesteld op 1,0. Met een EPC-norm van 0,50 wordt dus bedoeld dat de energetische waarde van een woning op 50% van de woning uit 1990 mag zitten.

De EPC-norm verplicht

De EPC-berekening is opgenomen in het bouwbesluit; sinds 1995 is het verplicht deze bij een bouwaanvraag in te dienen. De EPC-norm wordt steeds verder aangescherpt, met als doel om bouw- en bouwtoeleveringsbedrijven ertoe te bewegen in 2020 energieneutrale woningen te bouwen. Het doel daarvan is weer om de CO2-uitstoot te reduceren, wat zoals waarschijnlijk wel bekend een eis is binnen de EU.

 De EPC-normen

  • Vanaf 2006: 0,8
  • Vanaf 2011: 0,6
  • Vanaf 2015: 0,4
  • Per 2020: 0,0

Tip van Abel: let op de EPC waarde wanneer je een nieuwbouwhuis koopt. Deze moet wettelijk voldoen aan de bovenstaande normen.

Wat wordt er gemeten voor de EPC?

Bij het meten van de EPC wordt uitgegaan van het gebouw gebonden energiegebruik. Denk hierbij aan:

  • Energie voor verwarming, koeling en/of ventilatie van de binnenruimtes
  • Energie voor het warme tapwater
  • Energie voor verlichting.

Het overige huishoudelijke energiegebruik (koken, televisie, wassen, koelkast en andere apparatuur) wordt dus niet meegenomen in de berekening. Terwijl slordig energieverbruik uiteindelijk tot significante CO2-uitstoot kan leiden. Wat de EPC-norm tevens minder sterk maakt, is het feit dat het te meten energieverbruik zowel weersafhankelijk is, en wordt beïnvloed door demografische ontwikkelingen. Het weerbeeld is immers niet ieder jaar hetzelfde als dat in 1990, en de opbouw en gewoontes van de bevolking veranderen ook voortdurend. Bovendien mogen grotere woningen of woningen met veel dak- of geveloppervlak meer energie gebruiken om aan dezelfde prestatie-eis te voldoen dan kleine compacte woningen.

Alleen een uitgebreide berekening kan bepalen hoe hoog de EPC van je woning is, en of deze dus voldoet aan de wet. De berekening kan alleen worden gemaakt door een professional.

EPC en stadsverwarming

Voor de berekening van de EPC voor woningen met stadsverwarming gelden andere regels. De energieprestatie van het stadswarmtenet mag voor een evenredig deel worden toegekend aan de woning. Die energieprestatie ligt daarmee in principe drastisch lager. De bouwer mag daardoor echter wel besparen op isolerende maatregelen, waardoor de kosten voor verwarming voor jou uiteindelijk lager uitvallen.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *