Een warmtepomp transporteert warmte van een bron naar een doel. Het heeft hier energie voor nodig. Het rendement van een warmtepomp wordt bepaald door de verhouding tussen de energie die nodig is voor transport, en de warmte die het oplevert.

Met andere woorden: hoeveel energie kost het om warmte uit bijvoorbeeld de grond om te zetten in warmte voor in huis? Het bijzondere van een warmtepomp is dat deze met relatief weinig energie veel warmte kan verplaatsen. Het rendement van een warmtepomp is daardoor (zo goed als altijd) hoger dan 100%.

Rendement warmtepomp: wat betekent COP?

De term voor het rendement van een warmtepomp is COP. Dit staat voor Coefficient Of Performance (in het Nederlands: prestatiecoëfficiënt). Een COP van 4,5 betekent dat de warmtepomp met 1 kWh energie 4,5 kWh aan warmte kan leveren. Hoe hoger de COP, hoe lager de kosten voor energieopwekking en des te beter het rendement.

Een hoge COP wordt niet alleen bepaald door de warmtepomp. Ook de temperatuur van de vloeistof die wordt opgepompt en de gewenste temperatuur in het te verwarmen object spelen een rol. Hoe kleiner het verschil tussen de vloeistoftemperatuur en de gewenste temperatuur, des te hoger de COP. Dat is de reden dat een warmtepomp vaak wordt gebruikt voor een lage temperatuur verwarmingssysteem van 35 graden Celsius (vloerverwarming).

De COP van alle merken warmtepompen wordt in Nederland gemeten en getest door TNO. Hierbij hanteren zij standaard een brontemperatuur van nul en een doeltemperatuur van 35 graden Celsius. Bij alle merken ligt de gemeten COP tussen 4 en 6, terwijl theoretisch een COP van 8 mogelijk is. Het rendement is dus nog lang niet optimaal.

Zeker weten of een warmtepomp de beste investering is voor jouw specifieke situatie? Vraag advies aan 1 van onze installateurs.

Wat is van invloed op de COP?

Het rendement van een warmtepomp is van verschillende factoren afhankelijk. Deze aan- of afwezigheid van deze factoren zijn ook bepalend in het feit of het wel een goed idee is te investeren in een warmtepomp. Wellicht zorgt investeren in een andere maatregel voor een hoger rendement. Hieronder zetten we er een aantal op een rij:

 1. Het type warmtepomp.
 2. De dimensies van de warmtecollectoren.
 3. De temperatuur van de warmtebronnen (Seasonal Performance Factor ofwel SPF).
 4. Ook wanneer vloerverwarming wordt afgedekt met hout of tapijt, daalt het rendement.
 5. Daling van de gemiddelde jaartemperatuur van een bron (vooral wanneer de bron te klein is, of wanneer er te veel warmtepompen gebruik maken van dezelfde bron).
 6. De radiatoren waarop de warmtepomp wordt aangesloten. Als dit oorspronkelijk radiatoren voor een gasgestookte cv-installatie zijn, werken deze het beste bij een aanvoertemperatuur van 60 graden Celsius. Een warmtepomp levert doorgaans 35 graden Celsius.
 7. Bij vloerverwarming dienen voor een hoge COP de buizen zo’n 10 cm van elkaar te worden gelegd.
 8. Een conventionele warmtepomp heeft een compressor die slechts in één stand zijn werk doet. Warmtepompen met twee in plaats van één compressor zijn energiezuiniger. Er zijn ook elektronisch gestuurde compressors die hard en zacht kunnen.
 9. De isolatiewaarde van woning of bedrijfspand.

Let op

 • Verwar de COP niet met een thermodynamisch rendement. Dit laatste betreft de omzetting van warmte-energie in arbeid, niet de verplaatsing ervan.
 • Een COP van 3,5 betekent dat de warmtepomp een rendement behaalt van 350%. Dit betekent echter niet dat de pomp 350% goedkoper is dan een ander verwarmingssysteem. Het zegt alleen iets over de hoeveelheid energie die het kan halen uit één kWh elektriciteit. De verhouding tussen de gas- en elektriciteitsprijs bepaalt wat het uiteindelijke rendement in euro’s zal zijn.

Reacties

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *