De subsidieregeling ‘Duurzame warmte’ is gestart. Deze subsidie maakt de aanschaf van een zonneboiler een stuk aantrekkelijker.

 

Subsidie voor zonnewarmte

Op basis van de huidige energieprijzen, verdient u de aanschaf van een zonneboiler niet terug via besparing op de energiekosten. Daarom is het goed nieuws dat de subsidieregeling ‘Duurzame warmte’ van start is gegaan. Huiseigenaren (maar bijvoorbeeld ook woningcorporaties) kunnen nu subsidie aanvragen voor zonneboilers.

720 euro per zonneboiler

Voor de meest gangbare zonneboilers in Nederland is een subsidie te verwachten van 720 euro. De definitieve hoogte van de subsidie voor een zonneboiler hangt af van de hoeveelheid warmte die de zonnecollector jaarlijks opvangt om water mee te verwarmen.

Die warmtecapaciteit (gemeten in joules) is van elke zonneboiler getest. Veel zonneboilers voor particuliere woningen hebben een jaaropbrengst van 3,6 gigajoules (GJ, 1 GJ is 1 miljard joules).

200 euro per GJ

Vooral het formaat van de collector op het dak bepaalt de capaciteit van de boiler. Voor zonneboilers met een collectoroppervlak tot zes vierkante meter, geldt een subsidie van tweehonderd euro per gigajoule (GJ). Bij een opbrengst van 3,6 GJ volgt dan de subsidie van 720 euro. Voor zonneboilers met een groter collectoroppervlak is de subsidie lager, namelijk 125 euro per GJ tot een maximum van 12 GJ per woning

 

Subsidie aanvragen zonneboiler

Om voor de subsidie in aanmerking te komen, gelden enkele voorwaarden. De boiler moet voldoen aan een aantal eisen. Ook moet de zonneboiler binnen zes maanden na toekenning van de subsidie zijn geïnstalleerd. U kunt  subsidie alleen aanvragen met een speciaal aanvraagformulier.

 

Subsidie voor tienduizenden boilers

De subsidie geldt voor bestaande woningen (opgeleverd of bewoond voor 1 januari 2008). Behalve voor zonneboilers, kunt u ook subsidie aanvragen voor de aanschaf van warmtepompen en micro-warmtekrachtinstallaties. De regeling Duurzame warmte duurt vier jaar en heeft totaal 66 miljoen euro in de pot. Voor het eerste jaar is twintig miljoen euro beschikbaar.

De subsidie bevat voldoende geld om de komende vier jaar vijftig- tot zestig duizend zonneboilers aan te schaffen.