Er zijn drie zaken bepalend voor de keuze van de juiste radiator(en), te weten:
  • Hoeveel plaats is er voor een radiator,
  • De grootte / inhoud van de kamer,
  • De gewenste temperatuur in de kamer
Bereken het benodigde vermogen voor uw radiator

U kunt als volgt de warmtebehoefte voor een kamer uitrekenen (uitgedrukt in Watt per kubieke meter).

Bereken het aantal kubieke meters van de kamer door lengte, breedte en hoogte van de kamer met elkaar te vermenigvuldigen.
Bijvoorbeeld: Een woonkamer van 8 meter lang, 4 meter breed en 2.70 meter hoog = 8x4x2.70=86.4m3

Bepaal de gewenste temperatuur in de kamer. De aanbevolen temperaturen moeten onder extreme omstandigheden als bijv. strenge vorst haalbaar zijn.:

 Ruimte

 Aanbevolen temperatuur

 Benodigde Watts per m3

 Badkamer

 24°C

 93W

 Woon/studeerkamer

 22°C

 85W

 Keuken

 20°C

 77W

 Slaapkamer

 18°C

 70W

Bij 2°C hogere temperatuur dient de capaciteit met 10% verhoogd te worden.

Bereken nu het benodigde vermogen van de kamer door het aantal m3 van de ruimte (zie 1.) te vermenigvuldigen met de benodigde Wattage per m3 van de ruimte (zie 2). Bijvoorbeeld: Voor deze woonkamer is er volgens de tabel 85W per m3 nodig. Het totale vermogen voor deze kamer is dan: 86.4m3 x 85W= 7344W

Afhankelijk voor de woonsituatie kunt u het benodigde vermogen voor de kamer met de volgende waarden aanpassen:

  • Bij geïsoleerde muren moet er 10% van het berekende vermogen afgetrokken worden.
  • Bij oude of slecht geïsoleerde woningen moet er 15% bij het berekende vermogen opgeteld worden.
  • Bij hoek- en vrijstaande woningen moet er 10% bij het berekende vermogen opgeteld worden.

Stel dat in het gehanteerde voorbeeld het om een hoekhuis zonder geïsoleerde muren gaat, dan wordt het benodigde vermogen voor de woonkamer 1,10x7344W=8078W

Afhankelijk van de ruimte die er ter beschikking is voor het plaatsen van de radiator(en), kunt u nu een berekening van de benodigde radiatoren maken. Een GasNed installateur doet dit ook graag voor u.

Noot: In plaats van Watts wordt ook wel gerekend met Kcal/h; de omrekenfactor van Kcal/h naar Watt: Kcal/h x 1,163 = Watt.  Deze rekenmethode is gebaseerd op vuistregels. Invloeden als tocht en extra warmteverliezen kunnen per situatie verschillen. In twijfelgevallen, voor meer detailleerde capaciteitsberekeningen of berekeningen voor een totaal huis adviseren wij een GasNed-Installateur een warmteberekening te laten maken.