Privacybeleid GasNed BV

Dit is de website van GasNed BV
Ons vestigingsadres is Goirkekanaaldijk 38 5046 AT Tilburg
Ons postadres is Postbus 4003, 5004 JA Tilburg
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 18052596
Ons B.T.W.-nummer is NL807203099

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver niet uw domeinnaam en ook niet uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij wel:

 • uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 • informatie met betrekking tot de pagina’s die u op onze site geraadpleegd hebt
 • alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld voor de aanvraag van een offerte of serviceabonnement)
 • Deze informatie wordt gebruikt:

 • om de inhoud van onze website te verbeteren
 • om eenmalig contact met u te kunnen opnemen naar aanleiding van uw (aan)vragen
 • De informatie wordt alleen door GasNed zelf en de hierbij aangesloten installatiebedrijven gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden uitsluitend bewaard om te kunnen reageren op uw (aan)vragen. Desgewenst kunt u uw gegevens laten verwijderen uit onze database, stuur hiervoor een e-mail naar info@gasned.nl.  

  Op deze site gebruiken we cookies (een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):

 • om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw boodschappenlijst
 • om de inhoud en de presentatie van de site aan te passen op basis van uw browsertype of van andere informatie die door de browser verstuurd wordt
 • We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

  Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. Voor het ontvangen of overdragen van bepaalde kritieke informatie, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, zullen wij  te allen tijde een beveiligde server gebruiken. Op dit moment wordt dergelijke kritieke informatie niet gevraagd, mocht dit in de toekomst veranderen dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

  Vragen, uw gegevens inzien of laten verwijderen?

  Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per email: info@gasned.nl
 • Per telefoon: 0800-0232334
 • Per brief: Postbus 4003, 5004 JA Tilburg
 • Over communicatie per e-mail
  Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf of uw gegevens wilt verwijderen uit onze database, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde (e-mail)adres.
  Indien u een aanvraag- of contactformulier hebt ingevuld, worden uw contactgegevens doorgegeven aan een bij GasNed aangesloten installatiebedrijf bij u in de buurt. Zij zullen telefonisch of per e-mail contact met u opnemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek. Wilt u niet langer e-mails of telefoontjes van hen ontvangen, dan kunt u uw gegevens laten verwijderen door gebruik te maken van bovenstaande contactgegevens.

  Over communicatie per brief
  Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

  Over communicatie per telefoon
  Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, kan GasNed of een bij GasNed aangesloten installateur telefonisch contact met u opnemen met betrekking tot uw (aan)vraag. Indien u dergelijke telefonische oproepen niet langer wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens.


  Uw rechten als consument

  Indien u geen geadresseerd reclamedrukwerk en/of geen commerciële telefoontjes (meer) wenst te ontvangen, kunt u dat tevens kenbaar maken via de website van de Stichting Infofilter: www.infofilter.nl.

  GasNed kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacybeleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

  Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

  Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met GasNed zelf, via de hierboven vermelde contactgegevens.